Redningsberedskabet

Beredskabsloven er klar når det gælder redningsberedskabets opgaver: ”Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.”

 

Ledelse, ansvar og opgaver varetages, både til hverdag, ved assistance og under særlige hændelser, af kommunernes fuldtids- og deltidsansatte samt frivillige, der alle supplerende kan indgå i et større nationalt fællesskab ved større ulykker og katastrofer, hvor kommunernes samlede beredskabsressourcer og kompetencer udgør fundamentet i et koordineret og robust beredskabssamarbejde – her benævnt ”Katastrofeberedskabet”

Meteorregn over Danmark

Øvelse Bavnehøj
4. maj 2013

Når Bavnen brænder